ACTIVIDADES A REALIZAR

 • Repartir cada día da semana un xornal diferente para analizar as diferencias de formato:

  • Un xornal local.

  • Un xornal rexional.

  • Un xornal nacional.

  • Un xornal deportivo.

  • Un xornal económico.

 • Localizar as diferentes seccións dun periódico.

 • Localizar opinións e informacións, para saber distinguilas. Distinguir feitos de opinións.

 • Analizar a importacia das imaxes na información.

  • Imaxen e pé de imaxe.

 • Redactar noticias de opinión e información, usando imaxes para complementalas.

 • Analizar noticias de xornais contestando ás seguintes preguntas:

  • Quen.

  • Que.

  • Onde.

  • Cando.

  • Por que.

  • Como.

 • Redactar e frabricar un periódico escolar de aula entre todos, repartindo por grupos as distintas seccións.

 • Elaborar anuncios publicitarios para o xornal con imaxes e texto.

 • Como se fai un periódico (.pdf).

 • Debuxar un debuxo con "bocadillo" humorístico.

 • Elaborar unha enquisa que refllicta os hábitos lectores da prensa no ámbito social do colexio. Reflictir os resultados no xornal da aula.

 • Buscar e interpretar diferentes contidos matemáticos que ofrecen os xornais: %, estadísticas, gráficas,...  

 • Facer un mural-esquema coas distintas seccións do xornal.

 • Decorar o mural cun collage no que figuren o maior número posible de nomes de Editoriais periodísticos.

 • Sería moi interesante poder realizar unha visita guiada á editorial dalgún xornal.

 • Se queredes podedes traballar as distintas áreas de coñecemento con informacións do xornal. Prensa e educación ofrece varias iniciativas.

mural dun xornal