Ligazóns para ampliar información

Programa de Prensa en la Educación, excelente, con moitos recursos para profesores e alumnos. Ofrece infinidade de actividades para coñecer e analizar un xornal. É de uso obrigado se traballades sobre este tema.
icarito Esta web explica tódolos pasaos a seguir para crear un xornal escolar. MOI BOA.
El Universal Grupo colombiano que nos ofrece varios recursos para traballar a prensa na escola.
Colegio San Antonio "La Salle" Actividades que realizou este colexio de Ciaño(Asturias) na semana da prensa de 2003.
Fundación HOY Fundación do Ecuador  que  nos ofrece unha interesante proposta didáctica.

  CLEMI

Obxectivos e metodoloxía da semana da prensa en Francia.

Ofrece varias actividades para traballar coa prensa no aula.

Aquí podedes atopar instruccións que vos poden ser moi útiles para elaborar un periódico escolar.

Materiales de lengua.org

Esta web analiza as diferentes seccións que se poden atopar nun xornal.

Educación en Valores

Como se fai un peiódico.