Nesta páxina intento crear unha base de datos cos disfraces recollidos de diferentes páxinas webs que están dispoñibles en Internet. Se considerades que algunha imaxe non debe figurar nesta web non dubidedes en comunicalo ao correo que figura máis abaixo e será eliminada da Galería. Se coñecedes algunha web que teña outros disfraces interesantes e de fácil elaboración podédesmo comentar e poreinos nesta Galería.

Gmail   0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11    

Enfermeiros Espantallos Magos Mosqueteiros Poliños
CEIP Lope de Vega (CS) CEIP Lope de Vega (CS) CEIP Lope de Vega (CS) CEIP Lope de Vega (CS) CEIP Lope de Vega (CS)
   
Principe e princesa Robots Banda
CEIP Lope de Vega (CS) CEIP Lope de Vega (CS) CEIP Lope de Vega (CS)