ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA E. PRIMARIA

BLOQUE: XOGOS PREDEPORTIVOS

UNIDADE: Iniciación ó volei. 4

TEMPORALIZACIÓN:

MATERIAL E INSTALACIÓNS: Redes, pelotas de volei,pista polideportiva ,...

ORGANIZACIÓN ALUMNOS: Individual, parellas, gran grupo.

CICLO:Terceiro

NIVEL:5º - 6º

CONTIDOS PRINCIPAIS:

1.      Tomar conciencia do xogo colectivo.
2.      Desenvolver xogos predeportivos.
3.      Iniciación ó volei.

TÉCNICAS  DE ENSINO:Guiado.

ANIMACIÓN

  • Quecemento: extremidades superiores e dedos das mans sobretodo.

  • Xogo do quentamáns por parellas.

  • Xogo dos cinco pases.

 

 

 PARTE PRINCIPAL 1.     

Repaso do toque de dedos:

  • Práctica contra a parede.

  • Por parellas, un enfrente de outro, pasan o balón con toque de dedos.

  • O mesmo pero na rede.

Repaso da recepción:

  • Práctica contra a parede.

  • Por parellas, un enfrente de outro, pasan o balón e recepcionan. 

Repaso ó saque:Práctica do saque en dous grupos: uns sacan e os outros recollen as pelotas. 

Partidillos de volei coa rede a 1.5 m.  de altura, con equipos de catro compoñentes  e espacio do campo reducido. Facelo en forma de competicións.

 

 VOLTA A CALMA 

  • Estiramentos.

 

OBSERVACIÓNS