ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA E. PRIMARIA

BLOQUE: XOGOS PREDEPORTIVOS

UNIDADE: Iniciación ó volei. 3

TEMPORALIZACIÓN:

MATERIAL E INSTALACIÓNS: Redes, pelotas de volei,pista polideportiva ,...

ORGANIZACIÓN ALUMNOS: Individual, parellas, gran grupo.

CICLO:Terceiro

NIVEL:5º - 6º

CONTIDOS PRINCIPAIS:

1.      Tomar conciencia do xogo colectivo.
2.      Desenvolver xogos predeportivos.
3.      Iniciación ó volei.

TÉCNICAS  DE ENSINO:Guiado.

ANIMACIÓN

  • Quecemento: extremidades superiores e dedos das mans sobretodo.

 

 PARTE PRINCIPAL 

Circuito de volei: 

1.      Toques de dedos individual, manter o balón no aire. 

2.      Saques: Darlle a unha colchoneta. 

3.      Meter canasta con toque de dedos. 

4.      Partido de dous contra dous na rede. 

5.      Recepcións: un pasa e outro recepciona. 

6.      En corro manter o balón no aire o maior número de tempo posible.

 

 VOLTA A CALMA 

XOGO de Transporte da patata: Consiste en leva-la pelota na fronte por parellas en carreira de relevos.

Sentados en corro pasar a pelota co pescozo o compañeiro do lado. Non se poden usar as mans.

 

OBSERVACIÓNS