ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA E. PRIMARIA

BLOQUE: XOGOS PREDEPORTIVOS

UNIDADE: Iniciación ó volei. 2

TEMPORALIZACIÓN:

MATERIAL E INSTALACIÓNS: Redes, pelotas de volei,pista polideportiva ,...

ORGANIZACIÓN ALUMNOS: Individual, parellas, gran grupo.

CICLO:Terceiro

NIVEL:5º - 6º

CONTIDOS PRINCIPAIS:

1.      Tomar conciencia do xogo colectivo.
2.      Desenvolver xogos predeportivos.
3.      Iniciación ó volei.

TÉCNICAS  DE ENSINO:Guiado.

ANIMACIÓN

 • Quecemento: extremidades superiores e dedos das mans sobretodo.

 • Xogo do quentamáns por parellas.

 • Cabeza de dragón: É coma a cadea pero hai tres cabezas de dragón. ¿Quen fai o dragón máis longo?

 

 PARTE PRINCIPAL 

Repaso do toque de dedos:

 • Práctica contra a parede.

 • Por parellas, un enfrente de outro, pasan o balón con toque de dedos.

 • O mesmo pero na rede.

Iniciación á recepción:

 • Explicación.

 • Práctica contra a parede.

 • Por parellas, un enfrente de outro, pasan o balón e recepcionan. 

Iniciación ó saque:

 • Explicación.

 • Práctica do saque en dous grupos: uns sacan e os outros recollen as pelotas.

Partidillos de volei coa rede a 1.5 m.  de altura, con equipos de catro compoñentes  e espacio do campo reducido

 

 VOLTA A CALMA 

 • Colgarse das espaldeiras para estirar.

OBSERVACIÓNS