ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA E. PRIMARIA

BLOQUE: XOGOS PREDEPORTIVOS

UNIDADE: Iniciación ó volei. 1

TEMPORALIZACIÓN:

MATERIAL E INSTALACIÓNS: Redes, pelotas de volei,pista polideportiva ,...

ORGANIZACIÓN ALUMNOS: Individual, parellas, gran grupo.

CICLO:Terceiro

NIVEL:5º - 6º

CONTIDOS PRINCIPAIS:

1.      Tomar conciencia do xogo colectivo.
2.      Desenvolver xogos predeportivos.
3.      Iniciación ó volei.

TÉCNICAS  DE ENSINO:Guiado.

ANIMACIÓN

  • Quecemento: extremidades superiores e dedos das mans sobretodo.

  • Xogo do quentamáns por parellas.

  • O gusano. En grupos de seis un intenta atrapar a cola do gusano.

 

 PARTE PRINCIPAL 

Xogo dos 5 PASES. Dous equipos distriuidos polo terreo de volei intentan facer cinco pases seguidos sen peder o balón.

Iniciación ó toque de dedos:

  • Explicación.

  • Práctica contra a parede.

  • Por parellas, un enfrente de outro, pasan o balón con toque de dedos.

  • O mesmo pero na rede. 

Grupos de seis, manter o balón no aire con toque de dedos.

XOGO: Dous equipos, un a cada lado da rede. Cada equipo situa a 2/3 compoñentes no outro campo, ós que hai que conseguir pasarlle o balón. 

Partidillos de volei-tenis coa rede a 1 m.  de altura.

 

 VOLTA A CALMA 

  • Colgarse das espaldeiras para estirar.

OBSERVACIÓNS