Seguemento do alumnado

     A continuación mostro unha captura das ventás que se poden usar para levar un control dos alumnos en E. Física. A min resúltame moi útil para levar o control da avaliación e de todo o deporte escolar, así como para realizar inscripcións e elaborar listados de unha maneira doada.

     Aínda que só mostro algunha das ventás, o programa non é pechado o que implica que se lle podan facer tódalas modificacións que se precisen en cada centro.

     Podes baixar a base de datos, en formato zip, si pinchas aquí.

Esta é a ventá coa que abre a base de  datos.

Esta é a ficha que ten os datos persoais do alumno.

Esta é a ficha de datos médicos.

Esta é a ficha de rexistro das marcas dos diferentes test.

Aquí contrólase como evoluciona o alumno nas outras materias.

  Aquí lévase o control dos diferentes deportes nos que participa o alumno.

Se che parece interesante podes baixar a base de datos, en formato comprimido, pinchando AQUÍ.