MES

SEMANA

CONTIDOS

ABRIL

II

 

 

III

VACACIÓNS

VACACIÓNS

IV

Iniciación ó bádminton 1

Saltos/Salto de altura

V

Iniciación ó bádminton 2

Ponte 1º de maio

MAIO

I

Iniciación ó bádminton 3

Iniciación ó bádminton 4

II

Iniciación ó bádminton 5

Saltos

Balonmano1

III

Competicións de fútbol Balonmano2
Cordas

IV

Competicións de baloncesto

Balonmano3

Xogos

V

Carreira Orientación

Sendeirismo

 

XUÑO

I

Test aptitude de cooper

Test aptitude-50m, abdominais

II

Test aptitude- flexibilidade, salto en detente

Xogos

III

Xogos populares

Deporte libre/competicións