ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA E. PRIMARIA

BLOQUE: XOGOS PREDEPORTIVOS

UNIDADE: Iniciación ó fútbol sala.

TEMPORALIZACIÓN:

MATERIAL E INSTALACIÓNS: Balóns de fútbol sala, pista de fútbol sala, petos 

ORGANIZACIÓN ALUMNOS: Individual, parellas, grupo.

CICLO: Terceiro

NIVEL: 5º - 6º

CONTIDOS CENTRAIS:

§         Conducción do balón co pé.

§         Lanzamentos e recepcións co pé.

§         Xogos predeportivos. 

TÉCNICAS  DE ENSINO: Guiado.

 ANIMACIÓN:

§      Quecemento xeral:

§      Equilibrios co balón:

§ Mantelo no aire o > tempo posible.

 

 PARTE PRINCIPAL: 

1.      Fútbol de cangrexos:  

§      Xógase nun campo pequeño con duas porterías. Para xogar o balón hai que estar tocando sempre o chan cunha man polo menos.  

2.      Conducción: 

§      Relevos de balón con obstáculos polo medio: sortear pivotes, sillas, ... 

3.      Fútbol a tres toques: 

·        Xógase como o fútbol, pero sólo se pode tocar o balón tres veces. Se se toca mais é falta. 

 VOLTA A CALMA: 

 

 

OBSERVACIÓNS