ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA E. PRIMARIA

BLOQUE: XOGOS PREDEPORTIVOS

UNIDADE: Iniciación ó fútbol sala.

TEMPORALIZACIÓN:

MATERIAL E INSTALACIÓNS: Balóns de fútbol sala, pista de fútbol sala, petos 

ORGANIZACIÓN ALUMNOS: Individual, parellas, grupo.

CICLO: Terceiro

NIVEL: 5º - 6º

CONTIDOS CENTRAIS:

§         Conducción do balón co pé.

§         Lanzamentos e recepcións co pé.

§         Xogos predeportivos. 

TÉCNICAS  DE ENSINO: Guiado.

 ANIMACIÓN:

§         Quecemento xeral:

§         O AUTOBUS: Grupos de oito collidos pola cintura móvense en distintas direccións: de pé, en cuclillas, en  puntillas, en talóns.

§         Facer o gusano supino e o gusano prono nos mesmos grupos.

 

 PARTE PRINCIPAL: 

1.      Pases:  

§         O tontito: Grupos de oito, un no cetro e os outros pásanse o balón sen que lle toque o do centro.

§         Rondo: Manter o balón no aire cos pés e a cabeza.

§         Quen da máis toques ó balón de cada equipo. 

2.      Tiro: 

§         Os mesmos grupos fan un concurso de penalties a porta baleira: unha vez tiran coa perna dereita e a outra coa esquerda. 

3.      Torneo de fútbol de tres equipos: 

§         Os equipos gañadores enfréntanse e o outro fai exercicios co profesor. O equipo que gaña segue xogando e o que perde pasa a facer os exercicios.

§         Exercicios:

§         Sentadillas.

§         Abdominais, lumbares.

§         Exercicios para traballar xemelgos nas espaldeiras

§         Forza: Agarrar ó compañeiro pola cintura e retelo, arrastralo, darlle a volta a tortilla, collelo de espaldas e levantalo.

§         Facer o morcego nas espaldeiras. 

a.      O equipo que descansa, fai un circuito de fútbol-golf con porterias pequenas de varios tamaños.

 

 VOLTA A CALMA: 

 

OBSERVACIÓNS