ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA E. PRIMARIA

BLOQUE: XOGOS PREDEPORTIVOS

UNIDADE: Iniciación ó fútbol sala.

TEMPORALIZACIÓN:

MATERIAL E INSTALACIÓNS: Balóns de fútbol sala, pista de fútbol sala, petos 

ORGANIZACIÓN ALUMNOS: Individual, parellas, grupo.

CICLO: Terceiro

NIVEL: 5º - 6º

CONTIDOS CENTRAIS:

§         Conducción do balón co pé.

§         Lanzamentos e recepcións co pé.

§         Xogos predeportivos. 

TÉCNICAS  DE ENSINO: Guiado.

 

ANIMACIÓN:

§         Quecemento xeral:

§         Exploración libre por parellas. Mante-lo balón no aire; > nº de toques.

 

 PARTE PRINCIPAL: 

1.      Conducción:  

§         Rouba balóns: Xógase igual que ó “raposo e as galiñas”, pero as galiñas deben de intentar pasa-lo balón dun galiñeiro ó outro. 

2.      Cono goles: 

§         Partidillo de ¾ equipos nun mesmo campo. Cada equipo consegue un gol cada vez que lle dé ó seu cono; os demais deben tratar de impedilo. Pódese xogar con dous balóns.

§         Alternativa: xogar en moi pouco espacio. Xogar nenos contra nenas,  os nenos collidos da man. 

3.      Bolos con balón: Dous equipos. Un equipo tira a tocar ó maior número de bolos posible cun balón de espuma. Os bolos son o outro equipo colocado de espaldas ós lanzadores. 

 VOLTA A CALMA: 

Fútbol rescate: 

§         Igual que o baloncesto rescate, sólo que ahora faise con balóns de fútbol sala. Os equipos teñen que estar sentados no chan, e para facer un punto hai que toca-lo balón coas duas pernas unha vez polo menos. 

 

OBSERVACIÓNS