ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA E. PRIMARIA

BLOQUE: XOGOS PREDEPORTIVOS

UNIDADE: Iniciación ó fútbol sala.

TEMPORALIZACIÓN:

MATERIAL E INSTALACIÓNS: Balóns de fútbol sala, pista de fútbol sala, petos 

ORGANIZACIÓN ALUMNOS: Individual, parellas, grupo.

CICLO: Terceiro

NIVEL: 5º - 6º

CONTIDOS CENTRAIS:

§         Conducción do balón co pé.

§         Lanzamentos e recepcións co pé.

§         Xogos predeportivos. 

TÉCNICAS  DE ENSINO: Guiado.

 

ANIMACIÓN:

§      Quecemento xeral:

§      Exploración libre co balón por parellas.

 

 PARTE PRINCIPAL: 

1.      Conducción:  

§      Conducir o balón en slalom entre varios pivotes con tiro final ó porteiro. 

2.      Tiro: 

§      Tratar de encetar o balón por aros de diferentes tamaños colgados do longuiro cunha corda. Pódese facer por equipos . 

3.      Xogo: 

·        Dous equipos, un en cada campo. O xago consiste en lanzar o balón ó campo contrario co pé tratando de que toque o chan antes de có recolla o equipo contrario. Cada vez que toca o chan acádase un punto. 

4.      Fútbol rescate: 

§      Igual que o baloncesto rescate, sólo que ahora faise con balóns de fútbol sala. Os equipos teñen que estar sentados no chan, e para facer un punto hai que toca-lo balón coas duas pernas unha vez polo menos. 

 VOLTA A CALMA: 

·        Por parellas manter o balón no aire o mayor tempo posible. 

 

OBSERVACIÓNS