ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA E. PRIMARIA

BLOQUE: XOGOS PREDEPORTIVOS

UNIDADE: Iniciación ó fútbol sala.

TEMPORALIZACIÓN:

MATERIAL E INSTALACIÓNS: Balóns de fútbol sala, pista de fútbol sala, petos 

ORGANIZACIÓN ALUMNOS: Individual, parellas, grupo.

CICLO: Terceiro

NIVEL: 5º - 6º

CONTIDOS CENTRAIS:

§         Conducción do balón co pé.

§         Lanzamentos e recepcións co pé.

§         Xogos predeportivos. 

TÉCNICAS  DE ENSINO: Guiado.

 

ANIMACIÓN:

 

§      Quecemento xeral:

§      A PITA CON BAÓN: Cada neno con un balón, menos 2/3 nenos que tratarán de quitarllo ós demais. A quen lle quitan o balón pasa a pillar ós demais. 

 

 PARTE PRINCIPAL: 

1.      Condución:  

§      Dúas filas, una frente a cada porta; cada neno cun balón, menos os porteiros. Faise una roda do seguinte xeito: desde o medio do campo cada neno conduce o balón ata a portería e tira desde fora da área. O neno que tira pasa a ser porteiro e o porteiro colle o balón e vaise a fila. Alternar perna de tiro. 

2.      Tiro: 

§      Concurso de penaltis entre varios equipos. 

3.      Torneo de fútbol de tres/catro equipos: 

§      Tres/catro equipos situados en todo o campo. Cada equipo ten que conseguir darlle co balón a un pivote determinado para conseguir un punto(gol) e o mesmo tempo evitar que non o consigan os outros equipos.tratan de facer puntos. 

 VOLTA A CALMA: 

·        Relevos ata a portería. Levando e traendo unha prenda de vestir.

 

 

OBSERVACIÓNS