ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA E. PRIMARIA

BLOQUE: XOGOS PREDEPORTIVOS

UNIDADE: Iniciación ó fútbol sala.

TEMPORALIZACIÓN:

MATERIAL E INSTALACIÓNS: Balóns de fútbol sala, pista de fútbol sala, petos 

ORGANIZACIÓN ALUMNOS: Individual, parellas, grupo.

CICLO: Terceiro

NIVEL: 5ª - 6º

CONTIDOS CENTRAIS:

§         Conducción do balón co pé.

§         Lanzamentos e recepcións co pé.

§         Xogos predeportivos. 

TÉCNICAS  DE ENSINO: Guiado.

 

ANIMACIÓN:

§      Quecemento xeral:

§      Grupos de seis, cinco fan un corro e outro desde fora trata de coller a un neno do corro elexido por todos.

§      “ PISA E QUE NON TE PISEN “: Grupos de seis, collidos da man ou soltos, pisar ó compañeiro e que non te pise, non vale pisar ó do lado.

§      Relevos con balón. Hai que conducir o balón ata un cono e dar a volta a él, voltando a entregarllo o seguinte compañeiro do equipo.

 PARTE PRINCIPAL: 

1.      Fútbol collidos da man:  

§      Fanse dous equipos pero os membros de cada equipo teñen que ir por parellas collidos da man. Non hai porteiros. Pasados cinco minutos introdúcese outro balón en xogo. 

2.      Torneo de penalties: 

§      Catro equipos dous en cada portería fan un torneo de penalties. Os que gañan xogan entre eles. 

 VOLTA A CALMA: 

Relevos no largueiro: Dous equipos situados no centro do campo teñen que ir ata o largueiro, subirse a él e pasalo ata a mitade voltando a dar o relevo o seguinte.

 

OBSERVACIÓNS