ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA E. PRIMARIA

BLOQUE: XOGOS PREDEPORTIVOS

UNIDADE: Iniciación ó baloncesto

TEMPORALIZACIÓN:

MATERIAL E INSTALACIÓNS: Balóns de baloncesto, pista de baloncesto, petos

ORGANIZACIÓN ALUMNOS: Individual, parellas, grupo.

CICLO: Terceiro

NIVEL: 5ª - 6º

CONTIDOS CENTRAIS:

§         Dribling.

§         Lanzamentos e recepcións.

§         Xogos predeportivos. 

TÉCNICAS  DE ENSINO: Guiado. 

 

ANIMACIÓN:

§      Quecemento xeral:

§      Manipulación libre por parellas.

§      Roubo de balón driblando.

 

 

 PARTE PRINCIPAL: 

1.      Por parellas pasarse o balón de diferentes formas:  

§      De frente un pasa en picado outro o peito. 

§      Ó ancho da pista, tres botes e pase ó peito. 

§      Idem. Pero con pase picado. 

§      Grupos de 6/8 en círculo, pasan o balón o compañeiro da dereita e reciben do da esquerda. 

2.      Partidillos de 10 minutos/ balón cesto con cesto. 

§      Catro equipos enfréntanse dous a dous, a continuación xogan os ganadores contra ganadores e perdedores contra perdedores. 

 VOLTA A CALMA:

Xogo do "KAO". 

Xogo da bomba.

 

 

OBSERVACIÓNS