ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA E. PRIMARIA

BLOQUE: XOGOS PREDEPORTIVOS

UNIDADE: Iniciación ó baloncesto

TEMPORALIZACIÓN:

MATERIAL E INSTALACIÓNS: Balóns de baloncesto, pista de baloncesto, petos, bancos suecos.

ORGANIZACIÓN ALUMNOS: Individual, parellas, grupo.

CICLO: Terceiro

NIVEL: 5ª - 6º

CONTIDOS CENTRAIS:

§         Pases.

§         Dribling.

§         Xogos predeportivos. 

TÉCNICAS  DE ENSINO: Guiado.

 

ANIMACIÓN:

§      Quecemento xeral:

§      Mans e dedos.

§      Xogo libre co balón.

§      Driblar e roubar: Todos cun balón e botando sen parar tratan de roubarlle o balón os demáiis compañeiros.

 

 PARTE PRINCIPAL: 

1.      Dribling:  

§      Pelea de kiricos. Botando o balón en cuclillas tratan de desequilibrar ó compañeiro.

§      Cadea botadora: En grupos de oito collidos polos hombros en fila lateral, un neno dribla a tódolos demáis meténdose por debaixo dos brazos, ó chegar o final lánzalle o balón o último da fila para que continúe. 

2.      Pases:

§      Por trios, dous pasanse o balón e un no centro trata de interceptalo.

§      Grupos de oito con dous balóns. Dous alumnos no centro dun corro pasan o balón os de fora por orden tratando de que un compañeiro se xunte con dous balóns. 

3.      Bancos suecos:

§      Rodar o balón polo banco sueco coa man D/E.

§      Botalo no banco sueco. D/E.

§      Botalo subido ó banco sueco. D/E.

§      Filas enfrentadas pasan o banco botando o balón. 

Concurso de canastas: Grupos de seis por parellas, tiran 6 canastas cada parella e gana a mellor, faise unha final coas mellores de cada grupo. 

 

VOLTA A CALMA: 

Xogo de "todos enriba do banco sueco": Unha vez que están todos enriba do banco mándaselle que se coloque por orden de clase sen baixar do banco.

 

OBSERVACIÓNS