ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA E. PRIMARIA

BLOQUE: XOGOS PREDEPORTIVOS

UNIDADE: Iniciación ó baloncesto

TEMPORALIZACIÓN:

MATERIAL E INSTALACIÓNS: Balóns de baloncesto, pista de baloncesto, petos 

ORGANIZACIÓN ALUMNOS: Individual, parellas, grupo.

CICLO: SegundoTerceiro

NIVEL: 5ª - 6º

CONTIDOS CENTRAIS:

§         Control de balón.

§         Lanzamentos e recepcións.

§         Xogos predeportivos. 

TÉCNICAS  DE ENSINO: Guiado. 

 

ANIMACIÓN:

 

§      Quecemento xeral.

 

§      Xogo dos cinco pases. 

 

 

 PARTE PRINCIPAL: 

1.      Control do balón:

§      Arredor do corpo (barriga, pés, ...).

§      Lanzalo ó aire: (unha man D/E, dúas mans, dúas mans e xiro completo...). 

2.      Pases por parellas:

§      Libre, picado, peito, brazos altos...

§      Cada pase separándose máis do compañeiro.

 Dúas filas enfrentadas pásanse o balón e os pasadores voltan ó final da fila. 

§         Xogo do balón torre.

 VOLTA A CALMA: 

Xogo da Bomba: En círculo todo o grupo pásase o balón nun sentido, no centro está un compañeiro que conta ata 30, cando chega a esa cifra grita bomba, e quen teña a pelota ten que sentarse no seu sitio. Continúa o xogo ata que faltan dous por sentar.

 

 

 

OBSERVACIÓNS