ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA E. PRIMARIA

BLOQUE: XOGOS PREDEPORTIVOS

UNIDADE: Iniciación ó bálonmán. 2

TEMPORALIZACIÓN:

MATERIAL E INSTALACIÓNS: Balóns de balonmán, pista de balonmán, petos.

ORGANIZACIÓN ALUMNOS: Individual, parellas, gran grupo.

CICLO:Terceiro

NIVEL:5º - 6º

CONTIDOS PRINCIPAIS:

  • Conducción do balón coa man.

  • Lanzamentos e recepcións coa man.

  • Xogos predeportivos.

TÉCNICAS  DE ENSINO:Guiado.

ANIMACIÓN

Quecemento xeral:

Principalmente da cintura escapular, moverse na área de tiro.

Pasa-lo balón: Todo o grupo de clase en movemento e pasándose o balón por orden de número de clase. Cada pouco métese un balón máis no grupo.

 

 

 PARTE PRINCIPAL 

Pases:

Rondo: Grupos de 6/8, dous no centro de espaldas entre sí que pasan o balón ós de fora que están en círculo, por orden e o máis rápido posible para tratar de que un neno de fora teña os dous balóns. O que perde pasa a relevar ós do centro.

Bote:

Facer un círculo con todo o grupo separrados un metro do neno do lado. Trátase de perseguir a un compañeiro botando o balón e facendo eslalon entre os compañeiros.

Gaña-lo tesouro:

Dous equipos, un defende un ladrillo que está dentro dun círculo, o outro trata de derribalo lanzándolle o balón. Non se pode entrar dentro do círculo.

Torneo de balonmán de tres equipos: 

Partidos de 5 minutos. Segue xogando o equipo ganador.

 

 VOLTA A CALMA 

  • Torneo de penalties.

OBSERVACIÓNS