ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA E. PRIMARIA

BLOQUE: XOGOS PREDEPORTIVOS

UNIDADE: Iniciación ó bádminton. 6

TEMPORALIZACIÓN:

MATERIAL E INSTALACIÓNS: Raquetas de bádminton, volantes, rede ou goma elástica. 

ORGANIZACIÓN ALUMNOS: Individual, parellas, gran grupo.

CICLO:Terceiro

NIVEL:5ş - 6ş

CONTIDOS PRINCIPAIS:

 1. Introducción ó bádminton.
 2. Técnica individual. (deixada)
 3. Xogo do bádminton.

TÉCNICAS  DE ENSINO:Guiado.

ANIMACIÓN

 • Carreira suave

 • Rotación de bonecas.

 • Flexións laterais

 • Rotación de ombreiros e pescozo

 

 PARTE PRINCIPAL

  Técnica individual por parellas:( práctica da deixada)

 • Un compañeiro fai a deixada de man alta e o outro a devolve

 • Cambio de compañeiro no exercicio anterior

 • Un compañeiro realiza as deixadas de man alta á dereita e á esquerda da pista

 • Realizar os tres exercicios anteriores pero de man baixa

 • Un compañeiro realiza as deixadas tanto de man alta como de man baixa e o outro devolve a media altura

  Partidiños individuais ou de dobres.

 • Intentar conta-los tantos de forma correcta.

 VOLTA A CALMA

 • Ou rei dá pista. O que gańa segue xogando.

OBSERVACIÓNS