Arriba

Adopción

Asunto sindical

Formación sindical*

Liberado sindical

Deber inescusable*

Exames*

Garda Legal

Imprevistos*

Consulta médica*

Lactancia*

Nacemento fillo*

Morte familiar*

Traslado domicilio*

Permisos electorais

Candiadatos eleccións
 
 

Formación sindical

LEXISLACIÓN: Lei Orgánica 11/85 de Liberdade Sindical, Art. 9 e Lei 4/88 da Función Pública de Galicia, Art. 70.1.c,  modificada pola Lei 3/95 (DOG 20-4-95).

DOCUMENTACIÓN: Solicitude persoal,  coa resolución do Sindicato.

DURACIÓN: Os días imprescindibles. Descóntanse das horas sindicais que poida ter o traballador,  se non ten, é concesión discrecional da Delegación Provincial.

 
    * Correspóndelle ó director conceder estes permisos,  segundo a Orde de 27 de xaneiro de 1994 (DOG de 21-02-94) e Ordes do 22 de xullo e de 1 de agosto de 1997 (DOG de 2-09-97). Os directores dos centros e os mestres das escolas unitarias solicitarán os permisos ó Servicio de Inspección.