Arriba

Adopción

Asunto sindical

Formación sindical*

Liberado sindical

Deber inescusable*

Exames*

Garda Legal

Imprevistos*

Consulta médica*

Lactancia*

Nacemento fillo*

Morte familiar*

Traslado domicilio*

Permisos electorais

Candiadatos eleccións
 
 

Asunto ou actividade sindical

LEXISLACIÓN: Lei Orgánica 11/85 de Liberdade Sindical, Art. 9.

DOCUMENTACIÓN: Solicitude persoal achegando Resolución do Sindicato.

DURACIÓN: O tempo necesario para ocupar un cargo electo.

OBSERVACIÓNS: Sen retribucións. Reserva do posto de traballo. Libre acceso ós centros de traballo.  Son retribuídos os permisos para participar en comisións de negociación colectiva (Art. 9.2).