Arriba

Adopción

Asunto sindical

Formación sindical*

Liberado sindical

Deber inescusable*

Exames*

Garda Legal

Imprevistos*

Consulta médica*

Lactancia*

Nacemento fillo*

Morte familiar*

Traslado domicilio*

Permisos electorais

Candiadatos eleccións
 
 

Imprevistos, indisposicións, enfermidades leves ou atencións a necesidades indefinidas.

LEXISLACIÓN: Orde do 27 de xaneiro de 1994 (DOG de 21-2-94), Ordes do 22 de xullo e de 1 de agosto de 1997 (DOG de 2-9-97).

OBSERVACIÓNS: Para períodos non superiores a tres días. O director poderá aceptar as xustificacións do profesorado ata un máximo de 24 unidades lectivas (horas/clase) nos Centros de Ensinanza Secundaria e 30 nós de Primaria, durante o curso escolar.  Superadas estas horas,  tódalas faltas deberán ser xustificadas documentalmente.

RETRIBUCIÓNS: Non hai desconto de haberes.

 

 
    * Correspóndelle ó director conceder estes permisos,  segundo a Orde de 27 de xaneiro de 1994 (DOG de 21-02-94) e Ordes do 22 de xullo e de 1 de agosto de 1997 (DOG de 2-09-97). Os directores dos centros e os mestres das escolas unitarias solicitarán os permisos ó Servicio de Inspección.