Sair

Incompatibilidade

Exc. vol. personal

Agrupación familiar

Coidado de fillos interinas

Coidado familiares

Outras situacións

Permutas

 
 

Outras situacións

           Ademais do servicio activo ou nos casos de excedencia citados,   os funcionarios poden estar nas seguintes situacións administrativas:

- Excedencia voluntaria incentivada.

- Excedencia forzosa

- Servicios especiais.

- Servicios noutras administracións públicas.

- Expectativa de destino.

- Suspensión de funcións.

         Estas situacións veñen reguladas polo Real Decreto 365/1995, do 10 de marzo,  polo que se aproba o Regulamento de Situacións Administrativas dos Funcionarios Civís da Administración Xeral do Estado (BOE 10-04-95) e no Decreto 92/1991,  do 20 de marzo,  polo que se aproba o Regulamento de situacións administrativas dos funcionarios da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 25-03-91).