Arriba

Adopción

Asunto sindical

Formación sindical*

Liberado sindical

Deber inescusable*

Exames*

Garda Legal

Imprevistos*

Consulta médica*

Lactancia*

Nacemento fillo*

Morte familiar*

Traslado domicilio*

Permisos electorais

Candiadatos eleccións
 
 

Candidatos ás eleccións

LEXISLACIÓN: Orde do 6 de novembro de 1985, pola que se regula a concesión de permisos ós funcionarios públicos que se presenten como candidatos ás eleccións (BOE 07-11-85).

 

DURACIÓN: Durante o tempo de duración da campaña electoral.

 

OBSERVACIÓNS: Concédese previa solicitude do interesado para presentarse como candidatos ás eleccións ó Congreso e Senado, ás Corporacións Locais e ás Asembleas Lexislativas das Comunidades Autónomas.