Aquí aparecen algúns recursos que a min me son moi útiles para impartir clases no Primeiro Ciclo de Primaria. Varios deles foron aportados pola amiga e colaboradora sevillan da web Maika.

Área de Matemáticas.


Programacións de ANAYA, con temporalización, listas para usar e modificar. Curso 2009/2010.


O gusano numérico para recoñecer os nove primeiros números. Está elaborada a partir dos modelos de Primera Escuela.com.

Calendarios, con tódalas festividades e celebracións do curso, no que se recolle día a día as inclemencias metereolóxicas. Conseguidos en AMEI.

Mural a gran escala, moi útil, para relacionar cores con decenas, centenas e unidades.


Webs moi interesantes.


Fichas boísimas en formato .xls

Web de M2R

Moitos recursos para introducir a tabla de multiplicar e a división. Fichas interactivas e imprimibles. Moi boa.

 Esta web ofrece gran cantidade de actividades para imprimir sobre todos os contidos de E. Primaria. Boísima.

KidZone math

Web que ofrece múltiples fichas de cálculo, de tódalas operacións, listas para imprimir. MOI BOA.

Cadernos dixitais Vindel que permite elaborar cadernos de matemáticas e de comprensión lectora para os alumnos/as. Moi útil para fichas de cálculo.

Web de Primera Escuela.com que ofrece varias fichas para traballar os 20 primeiros número. MOI BOA.

Matemáticas.net

Nesta web atoparás toda a teoría que se necesita saber sobre calquer tema matemático.

CEPR Pablo Olavide

O CEPr Pablo de Olavide ofrecenos bos recursos de reforzo para 1º e 2 ciclo. Moi útil.

Fundación Sócrates, ofrece moitas fichas en .pdf para traballar os contidos de toda a E. Primaria.

Esta web permite crear fichas de sumas e restas e  a solución das mesmas.